Juridische kennisgevinge

Alle inhoud op onze website is gepubliceerd door :

Gent Zuid NV
Adres : Gent Zuid NV – Kunstlaan 58, 1000 Brussel – België
BTW : BE 0839.365.150
Contactpersoon: Brigitte Bultynck – Marketing Manager
Telefoon: +32 (0) 9 234 12 77
E-mail : info@gentzuid.be

Suggesties, verzoeken om informatie, reacties op de website en publicaties kunnen per e-mail worden gezonden aan info@gentzuid.be