Juridische kennisgeving

Alle inhoud op onze website is gepubliceerd door:

Gent Zuid NV
Adres: Gent Zuid NV – Kunstlaan 58, 1000 Brussel – België
Btw: BE 0839.365.150
Contactpersoon: Brigitte Bultynck – Marketing Officer
Telefoon: +32 (0) 9 234 12 77
E-mail: info@gentzuid.be

Suggesties, verzoeken om informatie, reacties op de website en publicaties kunnen per e-mail worden gezonden aan info@gentzuid.be